NHK Eテレ60周年記念特別番“Eうたココロの大冒険”
Set & Song Title Design
NHK ETV60th VISUAL DEDIGN CREDIT
Creative Director:Kota Iguchi(CEKAI)
Art Director/Set Designer/Prop Design/Puppet design:Tetsumaru Fukuda(CEKAI)
Producer:Tetsuro Shinoda(CEKAI),Wataru Watanabe(CEKAI)
Program Title illustration / Set illustration / Prop Design :Kentaro Okawara
Song Set Graphic Design:MACCIU(CEKAI)
Graphic Designer:Yuta Ichinose(CEKAI)
Plant:Alexander Julian
Laser:Hitoshi Sato
Obake Costume Design:Minori Murata
Painter:NAZE
Dot Animation:Kazuki Takakura
Animation:Rapparu
Song Title Design:Akiko Tokunaga ,Kentaro Okawara, MACCIU(CEKAI),Ryu Mieno(CEKAI),Shotaro Kitada, Tetsumaru Fukuda(CEKAI),Takeshi Izumida(CEKAI)

・Boyoyon Koshinkyoku
Director / Animation:Eisuke Shirota
illustrator:Shotaro Kitada
Choreographer:Yoko Honaga
© MACCIU Official Website